E-posteri

Posters prezentacije će se održati prezentacijom postera u e-obliku (e-poster).
Primjena velikih ekrana („touch-screens“) omogućit će prezentaciju e-postera jednako kao što je to uobičajeno s tradicionalnim, papirnim posterima.
Štoviše, ovim tehnološkim iskorakom e-posteri će biti dostupni svim sudionicima tijekom kongresa.

Tijekom kongresa provest će se natjecanje za najbolji poster “The best poster award”.
Autor najboljeg postera dobit će nagradu sudjelovanja na jednom međunarodnom kongresu ili radionici po odabiru s plaćenim troškovima puta, smještaj i registracije od strane HDKK.

Upute za pripremu E-postera

-svaki e-poster mora biti predan online, tj. poslan na mail adresu: e-posteri@arktotech.hr
najkasnije do petka, 10.05.2024.
-svaki e-poster mora biti poslan na navedenu mail adresu od iste osobe koja je i prvi autor postera.

 

Spremanje e-postera u jpg formatu

-e-poster smije sadržavati SAMO JEDANU sliku na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
-format 9:16 (portrait format)
-dimenzije e-postera moraju biti 1080x1920 piksela  u rezoluciji Full HD ili  2160:3840 piksela u 4K
-molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
-veličina datoteke mora biti manja od 20 MB

 

Spremanje e-postera u jpg. format izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg)

-e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
-format 9:16 (portrait format)
-molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt
-veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
-E-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike