Dobro došli!

Datum održavanja: 16.-18.5.2024.
Mjesto održavanja: Hotel Lone, Rovinj
Rana kotizacija: do 16.2.2024.
Rok za prijavu sažetaka: 1.8.2022.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ    

3. nacionalni kongres Hrvatskoga društva za kardijalnu kirurgiju
s međunarodnim sudjelovanjem

16.-18.5.2024.
Hotel Lone, Rovinj