Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 16.2.2024.

Član HDKK-a

225,00 EUR ≈ 1.695,26 HRK)

Ne-član HDKK-a

275,00 EUR ≈ 2.071,99 HRK)

Specijalizant

150,00 EUR ≈ 1.130,18 HRK)

Medicinska sestra

115,00 EUR ≈ 866,47 HRK)

Tehničar

115,00 EUR ≈ 866,47 HRK)

Predstavnik medicinske industrije

185,00 EUR ≈ 1.393,88 HRK)

 

Kotizacija

Do 16.2.2024.

Od 17.2.2024. i na dan održavanja

Od 19.5.2024. i na dan održavanja

Član HDKK-a

225,00 EUR (≈ 1.695,26 HRK)

275,00 EUR (≈ 2.071,99 HRK)

Ne-član HDKK-a

275,00 EUR (≈ 2.071,99 HRK)

325,00 EUR (≈ 2.448,71 HRK)

Specijalizant

150,00 EUR (≈ 1.130,18 HRK)

150,00 EUR (≈ 1.130,18 HRK)

Medicinska sestra

115,00 EUR (≈ 866,47 HRK)

115,00 EUR (≈ 866,47 HRK)

Tehničar

115,00 EUR (≈ 866,47 HRK)

115,00 EUR (≈ 866,47 HRK)

Predstavnik medicinske industrije

185,00 EUR (≈ 1.393,88 HRK)

235,00 EUR (≈ 1.770,61 HRK)

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Specijalizanti - Tijekom prijave potrebno je dostaviti potvrdu o status na e-mail  ili fax tehničkog organizatora

Kotizacija uključuje:

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

paket-aranžman, 16.5.2024. - 18.5.2024.

-

Smještaj

Tip / Iznos

Popunjenost

Hotel Lone

Jednokrevetna soba
596,00 EUR (≈ 4.490,56 HRK)

Dvokrevetna soba
792,00 EUR (≈ 5.967,32 HRK)
(396,00 EUR po osobi / ≈ 2.983,66  HRK po osobi)

POPUNJENO

Hotel Eden

Jednokrevetna soba
456,00 EUR (≈ 3.435,73 HRK)

Dvokrevetna soba
598,00 EUR (≈ 4.505,63 HRK)
(299,00 EUR po osobi / ≈ 2.252,82  HRK po osobi)

POPUNJENO

MONTE MULINI

Jednokrevetna soba
854,00 EUR (≈ 6.434,46 HRK)

Dvokrevetna soba
996,00 EUR (≈ 7.504,36 HRK)
(498,00 EUR po osobi / ≈ 3.752,18  HRK po osobi)

SLOBODNO

Sve cijene su po sobi za 3 dana boravka uključujući doručak 17. i 18. svibnja, ručak 17. svibnja, večere 16. i 17. svibnja, pauze za kavu 17. i 18. svibnja i boravišnu pristojbu.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 16.4.2024.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ